Събитие

Фото - лов

  • ДАТА
    6/15/2022
  • ЧАС
    8:00 AM
  • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
    0 часа

Описание :

В периода 15 - 30 юни, ще популяризираме тази инициатива. Чрез нея целим да активизираме местните общности да документират чрез фотографии райони по северното черноморие, замърсени с пластмаса. Сигналите ще бъдат качвани на платформата и ще бъдат придвижвани до съответните отговорни инститъции. Включените в проекта деца и младежи в последствие ще провеждат кампании по почистване на съответните райони с подкрепа на местните власти.

РЕЗУЛТАТИ

Сигналите са качвани на изработената платформа придвижвани да съответните отговорни институции. Включените в проекта деца и младежи в последствие почистиха съответните райони с подкрепа на местните власти.