За проекта

About

Описание

„НАКРАЯ СТИГАМ ДО МОРЕТО“
проект на Морски клуб "Приятели на морето" - Варна
Проучванията в световен мащаб показват, че без значение къде се изхвърля боклука, близо 80 % от него накрая стига до морето. Заставайки зад каузата "Плажове и море свободни от пластмаса", Морски клуб "Приятели на морето" - Варна си постави за цел чрез атрактивни дейности да формираме активна позиция в деца и младежи по отношение на проблема, свързан със замърсяването на плажовете и морето с пластмасови отпадъци и въздействието им върху човека и морската флора и фауна. Дейностите, заложени в проекта ще реализираме в рамките на 9 месеца по Северното българско черноморско крайбрежие. Планираме да обхванем над 600 деца и младежи на възраст от 12 до 18 г. в различни, интересни занимания, които да ги превърнат в убедени последователи на дейностите за предотвратяване на замърсяването на околната среда, в частност морето и плажовете. Дейностите по проекта включват:
- Изработване на информационни и образователни материали. Създаване на специална платформа за отразяване на дейностите и регистриране на сигнали за замърсени райони по крабрежието
- Фото – лов – подаване на сигнали за замърсени крайбрежни райони и нерегламентирани сметища;
- Провеждане на 17 неформални обучения на деца и младежи от Варна, Каварна и Шабла на тема "Накрая стигам до морето";
- Провеждане на обучение по гмуркане на 20 участници в проекта за подводно почистване на определени райони, под ръководството на инструктори;
- 8 кампании на неохраняеми плажове за почистване от пластмаса от Варна до Шабла;
- заключително събитие по случай 31 октомври - Международен ден на Черно море.
Чрез планираните дейности по проекта предвиждаме да постигнем: Формиране на активна позиция по отношение на замърсяването с пластмаса на поне 600 деца и младежи; Изграждане на нов екип от 20 доброволци, които активно да работят по каузата плажове и море свободни от пластмаса; Активиране на местните общности и институции по отношение на опазване чистотата на българското крайбрежие.