Събитие

Неформални обучения от Март до Юни

  • ДАТА
    3/1/2022
  • ЧАС
    8:00 AM
  • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
    0 часа

Описание :

В периода 1 март - 15 юни, последователно ще се проведат неформални обучения - презентации и образователни игри на тема "Накрая стигам до морето". Целта е децата и младежите да се запознаят с проблема свързан със замърсяването с пластмаса, и да формираме активна позиция по отношение опазване на околната среда. Дейностите ще се проведат във Варна - 10 обучения, Каварна - 5 обучения, Шабла - 2 обучения. Ще бъдат предоставени различните възможности за включване в дейностите по проекта.

РЕЗУЛТАТИ

Проведени са вече 10 обучения - 3 в Каварна и 7 във Варна

СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО

Product
Product
Product