Събитие

Международен ден на Черно море

  • ДАТА
    10/31/2022
  • ЧАС
    8:00 AM
  • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
    0 часа

Описание :

Дейността ще се реализира в края на проекта 15-31 октомври 2022 г. По случай международния ден на Черно море, ще се организира събитие за отчитане резултатите по проекта и популяризиране на 5 стъпки, които всеки може да спазва за опазване чистотата на околната среда. Ще се проведе и акция за събиране на пластмаса в района на местност Черноморец.

РЕЗУЛТАТИ

В края на проекта, на 30 октомври 2022 г. по случай международния ден на Черно море се организира събитие за отчитане резултатите по проекта и популяризиране на стъпки, които всеки може да спазва за опазване чистотата на околната среда. Проведе се и акция за събиране на пластмаса в района на местност Черноморец. Събраните отпадъци, основно пластмаса бяха около 2000 кг. Участниците в събитието надхвърляха 170 човека.

СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО

Product
Product
Product
Product
Product
Product