Сигнал

Нераглементирано сметище

смесен отпадък

Описание :

В близост до ветроходна база "Черно море - Бриз" се изхвърлят отпадъци извън единствения поставен контейнер. Оформило се е сметище, което нараства непрекъснато.

РЕЗУЛТАТИ

На 14.04.22г. е извършена проверка на посочената от Вас локация! Съдовете за битови отпадъци са обслужени, а местостоянката е почистена и са поставени допълнително 3 бр. съдове тип "бобър".

СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО

Product